top of page

Erken Görünüm

Araştırma makalesi

Tipografik Tasarımda Bedenin
Bir Anlatım Aracına Dönüşmesi

Betül Uslu Özkan

Araştırma makalesi

TRT Çocuk Çizgi Filmlerinde
Erkeklik Rollerinin Temsili: Aslan Örneği  

Suzan Yılmaz İlhan

Araştırma makalesi

Sosyal Medya Ekonomisinin
Ülke Ekonomilerine Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Cennet Arman Zengi Duygu Yücel

Araştırma makalesi

Yılmaz Güney Sinemasında Mekân Kullanımı:
Umut (1970) Örneği

Kemal Şimşek

bottom of page