top of page

Editör

Mehmet Işık

Medya çalışmaları editörü

Sezer Ahmet Kına

Sanat çalışmaları editörü

Emre Aşılıoğlu

Türkçe dil editörü

Funda Masdar

İngilizce dil editörü

Emrah Özdemir

Yayın kurulu

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Ankara Üniversitesi  

Prof. Mehmet Emin Göktepe

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Şakir Eşitti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus

Marmara Üniversitesi  

Doç. Dr. Aslı Ekici

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Emine Çakmak Kılıçaslan

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

Doç. Dr. Mehmet Şiray

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Şefik Özcan

Mardin Artuklu Üniversitesi

Yayın türü

Çevrimiçi süreli

Yayın periyodu

Nisan/Bahar - Ekim/Güz

İmtiyaz sahibi

Mehmet Işık

Tasarım ve mizanpaj

Sezer Ahmet Kına

Logo tasarımı

Ferhat Çelik

Danışma kurulu

Prof. Dr. Alev Parsa

Ege Üniversitesi  

Prof. Dr. Ayla Kanbur

Düzce Üniversitesi  

Prof. Dr. Besim Yıldırım

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. E. Nezih Orhon

Anadolu Üniversitesi

 

Prof. Halil Yoleri

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Köse

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Gazi Üniversitesi (E)  

Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer

Ege Üniversitesi  

Prof. Dr. Pelin Tan

Batman Üniversitesi  

Prof. Dr. Sedat Cereci

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  

Prof. Dr. Selma Köksal

Gaziantep Üniversitesi  

Prof. Dr. Serdar Yılmaz

Balıkesir Üniversitesi  

Doç. Dr. Başak Kaptan

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  

Doç. Yıldız Ersağdıç

Dokuz Eylül Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üye. Armağan Güneş 

Harran Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üye. Zehra Nurdan Atalay

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  

bottom of page