top of page

Amaç

Hakemli ulusal bir dergi olarak mediarts, medya ve sanat çalışmalarına dokunan farklı disiplinleri ortak düzlemde buluşturarak eleştirel bir tartışma alanı yaratmayı amaçlar. Buradan hareketle bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların anılan düzlemde yer bulabilecek çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkar. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; medya ve sanat çalışmaları bünyesindeki sosyolojik, felsefi, kültürel, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; mediarts'ın amacına uygun en somut çıktıları olacaktır.

Kapsam

mediarts için Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Her sayıda editörlerin ya da yayın kurulunun seçtiği çeviri çalışmalar, değiniler, söyleşiler, kitap eleştirileri de bulunabilir.

mediarts'ta;

  • medya çalışmalarının tarihsel süreç içerisinde genişleyen gövdesinden süzülen tartışmalardan yola çıkan değerlendirmeler,

  • toplumsal formasyonun tüm bileşenlerine yönelik sair söylemler üreten medya ekosisteminde varlık bulan metinlere dair araştırmalar,

  • sanatın akım, teori ve pratik arasında salınan formlarının hem sanatsal amaçlar hem toplumsal etkileşim öncelenerek değerlendirildiği çalışmalar,

  • medya ile özellikle web temelli yeni çevrimler aracılığıyla yöndeşen sanat alanının doğurduğu sentezleri dikkate alan yorumlar

yer bulmaktadır.

bottom of page