top of page

Dördüncü Sayı Güz  2022

Araştırma makalesi

Hareket-İmge ve Zaman-İmge Çerçevesinde
Deleuze’ün Sinemaya Yaklaşımı

Doruk Akdamar

Araştırma makalesi

Hollywood Sineması ve Auteur Yönetmen İlişkisi:
Kültür Endüstrisi Bağlamında Eleştirel Bir Bakış

Abdullah Demir

Araştırma makalesi

Hegemonik Kadınlıkla “Mutlu” Olabilmek:
Ebebek Reklam Filminde Annelik İmgesi

Rojdan Aksoy Yorulmaz

Araştırma makalesi

Dijital Bağımlılığın İçerik Üretimine Etkisi:
Medya Çalışanları Üzerinden Bir Analiz  

Begüm Aylin Önder  Deniz Ayas

Araştırma makalesi

Being There:
Sığ Bir Yerde Derinlik Aramak

Bilgen Aydın Sevim

Araştırma makalesi

Tüketim Kültürü Bağlamında
Boş Zaman ve Reklam İlişkisi

Aydın Kaymak

Sayı tam dosyası

bottom of page