top of page

Yayın Kurulu Kararı

mediarts, etrafında oluşan kamusal ve bilimsel çevreyle üç yılı geride bıraktı. Geçen süreçte başta nitelikli akademik yayıncılıkta ısrar olmak üzere bir dizi etik değere sahip çıktı. Değerlere sahip çıkmanın bir ucu olduğu sarkacın diğer ucunda, her sayıda en az beş araştırma makalesi yayımlanması bulunuyordu. mediarts emekçilerinin organizasyonunda, ortak bir akademik ve sanatsal üretim alanı olan ancak mevzuata göre "kişiye ait" görünen mediarts, kurumlara ait yayınlara gösterilen iltimasa mazhar olamayacağından, nicelik temelli değerlendirme sistemine uyabilmenin nitelikten kaybı beraberinde getirme tehlikesine karşı periyodik olarak yılda sadece güzün bir sayı çıkarma kararı almıştır. Benimsenen değerlerden ödün vermeye zorlayan nicelik temelli üretime takılı kalmadan, medya ve sanat çalışmalarına dokunan farklı disiplinleri ortak bir düzlemde buluşturarak eleştirel bir tartışma alanı oluşturma amacına bağlı kalabilmek için alınan bu karar doğrultusunda 2024 yılının Bahar döneminde yedinci sayı çıkarılmayacak olup, gelen çalışmalar Güz döneminde çıkarılacak sayı için değerlendirilecektir.

Açıklanan nedenlerle dergimiz 2024 yılının Ekim ayından itibaren yalnızca güzün çıkacaktır.

Yazım kurallarımıza uygun olarak hazırlanmış çalışmalarınızı mediartsdergi@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.

Kolaj Duyurusu
bottom of page