top of page

Altıncı Sayı Güz  2023

Araştırma makalesi

Marcel Duchamp ve
Sanat Objesi Olarak Satranç

Nazlı H. Zorkun Çağlayan

Araştırma makalesi

İletişim Araçları ve Sermaye Birikimine Dönük
Bir Kavrama Arayışı: İletişim Makinesi

Cemgazi Yoldaş

Araştırma makalesi

Yeni Medya Sanatının Uygulama Alanı Olarak Müzik Festivalleri ve Dijital Kültür Bağlamında Performansın Değişen Anlamı

Ezgi Tokdil Dicle Yıldırım

Araştırma makalesi

Gotik Mimarideki İslami İzlerin
Kültürlerarasılık Ekseninde İncelenmesi
  

Sibel Çolak Boncukçu

Araştırma makalesi

Dijital Oyunlarda Karakter Tasarımı ve Hikâye Anlatısı Olarak
Türk Mitolojisi ve Şamanizm

Kübra Çiçekli  Birsen Çeken

Sayı tam dosyası

bottom of page