top of page

Üçüncü Sayı Bahar  2022

Araştırma makalesi

“Bizi Görebiliyor musun?”:
ACT UP’tan Kaos GL’ye Queer Harekette Video Aktivizmi

Tuğçe Kutlu

Araştırma makalesi

Sosyal Medyada Emeğin Metalaşması ve Kadın Emeği:
Ekonomi Politik Bir Değerlendirme

İlayda Demirci

Araştırma makalesi

Tüketim Kültürünün Yeniden Üretiminde Reklam:
Doğudan Batıya Ramazan Örneği

Ali Okan Demir

Araştırma makalesi

Sağlık Haberlerinin Üretim Sürecinde
Cinsiyetçiliğe Neden Olan Pratikler

Aydın Kaymak

Araştırma makalesi

Kripto Paralarla İlgili Haber İçeriklerinin
Post-Truth Bağlamda Analizi

Zeynep Ayer

Sayı tam dosyası

bottom of page