top of page

Beşinci Sayı Bahar  2023

Araştırma makalesi

Tipografik Tasarımda Bedenin
Bir Anlatım Aracına Dönüşmesi

Betül Uslu Özkan

Araştırma makalesi

TRT Çocuk Çizgi Filmlerinde
Erkeklik Rollerinin Temsili: Aslan Örneği

Suzan Yılmaz İlhan

Araştırma makalesi

Sosyal Medya Ekonomisinin
Ülke Ekonomilerine Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Cennet Arman Zengi Duygu Yücel

Araştırma makalesi

Yılmaz Güney Sinemasında Mekân Kullanımı:
Umut (1970) Örneği  

Kemal Şimşek

Araştırma makalesi

Pandemi Döneminde Değişen Reklam Söylemleri:
Supradyn Energy Focus Örneği

Ümmügülsüm Irmak Tuba Has

Araştırma makalesi

“Klasik” Video Oyununda Oyun Unsurları
ve Sanal Gerçekçilik

Fatih Sel  Kerem Karaosmanoğlu

Sayı tam dosyası

bottom of page