top of page

Birinci Sayı Bahar 2021

Araştırma makalesi

Amerikan Bağımsız Sineması:
Erken Dönem Jim Jarmusch Sinemasına Betimsel Bir Bakış

Ecenur Sürücü

Araştırma makalesi

Hayao Miyazaki Animelerinin

Yumuşak Güç Bağlamında Kültürel İnşası

Dilan Beyazköy

Araştırma makalesi

1920’lerdeki Film Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Ferit Çağıl

Araştırma makalesi

Politik İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya:

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adayların
Twitter Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Serhat Madsar

Araştırma makalesi

Sinemasal Işığın Filmin Dramatik Yapısına Etkisi: Se7en Örneği

Maşallah Kilinç

Kitap eleştirisi

 

Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru

Buğra Kibaroğlu

Değini

 

İsmin Üzerini Çizen Bir Sergi: İsim Hariç

Şefik Özcan

Sayı tam dosyası

bottom of page